Phái Đoàn Phật Giáo Việt Nam Hoằng Pháp tại Đông Âu
Phái Đoàn Phật Giáo Việt Nam Hoằng Pháp tại Đông Âu
Nhân mùa Vu Lan Baó Hiếu PL 2558 – DL 2014 phái đoàn GHPGVN đã khởi hành thực hiện công việc Phật sự tại Châu Âu từ ngày 13-26/08/2014.
VU LAN
 
Nổi bật
Bài mới đăng
Xem nhiều


Bàn về
Bài viết này nhằm hồi đáp lại những điều “bất cập” của Minh Thạnh trong bài “Thiếu tôn trọng đức Phật…” Theo tôi, tìm hiểu về lịch sử phiên dịch kinh điển của các nhà dịch kinh lớn ở Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy: a) Việc biên tập tựa đề Kinh đã là một thông lệ lâu đời, b) Các bài kinh được nhà biên tập/ dịch giả tuyển trích từ nhiều kinh văn khác nhau cũng đã trở thành một khuynh hướng đã có từ lâu, c) Tổ chức phân đoạn, biên tập tựa đề của các phân đoạn Kinh… cũng là một thông lệ trong dịch thuật Kinh điển. Bài viết này góp phần giúp chúng ta nhận ra được những điều nêu trên.
Thanh tịnh - Con đường độc nhất
Người trí biết gieo trồng căn lành nhiều đời, nhờ vậy họ đoạn trừ các phiền não, chướng ngại làm ngăn trở tâm an lạc. Đó là lý do vì sao đức Phật từng dạy ‘đoạn trừ các lậu hoặc chỉ dành cho người biết và thấy, không thể dành cho người không biết, không thấy’.

Vạn sự khởi từ tâm
Cuộc sống vốn như con tạo xoay vần, duyên đến rồi duyên lại đi, lành hay dữ đều do từ ta mà ra cả. “Vạn sự khởi từ tâm”, nên biết điều đó. Muốn có duyên lành, hãy thận trọng trước khi gieo giống!
TRÁNH XA THẦY TÀ, BẠN XẤU
Là người con Phật, ai cũng nguyện trọn đời quy y Tăng và nhất quyết không quy y thầy tà, bạn xấu. Dĩ nhiên, với tâm từ, chúng ta không trách móc hay oán hận hoặc tẩy chay bất cứ vị thầy, bạn nào không xứng đáng nhưng quyết không thân cận, hợp tác với họ, vì Thế Tôn đã từng khuyến cáo “chớ cùng ác tri thức tùng sự”.

Truyền thống văn hóa dân tộc đã có ngày Vu Lan báo hiếu
Còn lại, các ngày lễ, lễ hội này được giới truyền thông giúp sức quảng bá như là một nét văn hóa hữu ích cần phải tiếp thu và học hỏi! Phải chăng sự hiện diện của  các ngày lễ - lễ hội này  ngày nay là do tiếp thu văn hóa có chọn lọc?

» Dự báo thời tiết
 
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: