Phim Phật Giáo
Video: Ngày Tu Bát Quan trai tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc
Thích Nhẫn Tuệ
13/01/2011 13:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Các tin đã đăng:
» Ảnh đẹp