Sơ đồ tâm thức theo Phật giáo
03/12/2016 09:02 (GMT+7)
Có nhiều điều Phật giáo biết mà khoa học tâm não chưa biết. Có những điều khoa học biết mà trong kinh sách không thấy nói. Do đó phải dùng Phật giáo để hỗ trợ cho khoa học và dùng khoa học để hiểu rõ Phật giáo.
Khoa học hiện đại hướng tới Phật giáo
01/10/2016 09:05 (GMT+7)
Vũ trụ quan của khoa học và vũ trụ quan của Phật giáo ngày nay đã tiếp cận. Các khoa học gia hàng đầu thế giới ngày nay không còn coi thế giới là duy vật khách quan nữa mà đã bắt đầu hiểu tâm ý con người có ảnh hưởng quyết định đến vật chất.

TÂM VÀ KHOA HỌC
25/09/2016 21:59 (GMT+7)

David Bohm và Giáo lý Trung ấm
07/09/2016 05:32 (GMT+7)
Những đặc tính khoa học trong Phật giáo
20/07/2016 22:43 (GMT+7)
Cách đây hơn 20 năm, Fritjof Capra xuất bản cuốn Đạo của Vật Lý (The Tao of Physics). Cuốn này tức thời nổi tiếng, cả hai giới khoa học và bình dân đều tán thưởng cuốn sách này.

Mưa nắng vô thường và năng lực của sự thể nhập chân thường
19/07/2016 23:06 (GMT+7)
Trời mưa, trời nắng là chuyện bình thường. Thời tiết phải có lúc nắng, lúc mưa, không thể nào bầu trời không mưa hay không nắng lâu được. Nhưng con người thì tùy hoàn cảnh mà lúc thì trông cho trời nắng, lúc thì muốn trời mưa. Khổ nổi, trời đôi khi cũng khó chìu lòng người. Vì chìu lòng người quả thật khó quá…
Vấn đề thời gian trong Phật giáo và vật lý học hiện đại
07/07/2016 04:17 (GMT+7)
Thời gian là vấn đề luôn thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà triết học và khoa học tự nhiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích một cách khái quát quan niệm của Phật giáo và vật lý học hiện đại về thời gian. 

Vô ngã, thiền định và khoa học thần kinh
01/07/2016 23:53 (GMT+7)
Tác động của thiền định trên tâm-não đã được mô tả từ khá lâu, nhưng chỉ mới gần đây người ta mới bắt đầu hiểu rõ hơn cơ chế tác động của thiền định. Nói một cách khác, bây giờ người ta mới có thể trả lời được câu hỏi: làm thế nào thiền định thay đổi được tâm-não?
Thiên văn và phật giáo
30/06/2016 02:43 (GMT+7)
Phật giáo có ba cái”vô”, đó là vô thường, vô ngã và vô minh. Ba cái “vô”đó miêu tả khái niệm ảo của sự vật: Hiện tượng không phải là những thực thể độc lập, như anh Bách vừa nói, chúng phụ thuộc lẫn nhau theo luật nhân quả. Chẳng hạn, trong vũ trụ nguyên thủy có toàn những hạt cơ bản, những hạt li ti, nhỏ hơn cả electron mà anh Bách dịch là”hạ nguyên tử”. 


 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
» Dự báo thời tiết
 
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: