Hệ thống thế giới quan Phật giáo
05/08/2016 22:10 (GMT+7)
Trước khi nghiên cứu những phần quan trọng nhất trong hệ thống thế giới quan Phật giáo, chúng ta cần phải xác định điểm xuất phát mà từ đó các Phật tử lập luận về những vấn đề xuất hiện trong khi suy tư triết học và chỉ ra cơ cấu chung của các hệ thống của họ. Sau đó, chúng ta mới đả động đến vấn đề đặt Phật giáo vào trào lưu triết học nào: Phật giáo là chủ nghĩa thực tại hay chủ nghĩa duy tâm, là duy vật hay duy linh hay là một trào lưu nào khác.
Bố thí Ba la mật
01/08/2016 22:00 (GMT+7)
Về Bố thí (Dàna) thì chúng ta đã được trình bày trong các phần trước rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu chữ Ba La Mật (paramità).

Tịnh hóa tam nghiệp trong tinh thần an cư kiết hạ
18/07/2016 20:56 (GMT+7)
An cư là tăng sự quan trọng bậc nhất của giới xuất gia. Bởi Tăng-già được hình thành nên từ sự hòa hợp, thanh tịnh, thể hiện qua tinh thần lục hòa cộng trụ. Ba tháng an cư kiết hạ, chư Tăng có điều kiện thuận lợi để dẹp bỏ ngoại duyên, chuyên tâm cùng nhau tu học.
Tha lực trong kinh tạng Pali và Hán tạng
15/07/2016 22:34 (GMT+7)
Bấy giờ, đức Thế Tôn, trong khi quán sát thế gian vào lúc rạng đông, với Thiên nhãn Ngài thấy bà và suy nghĩ: 'Nữ nhân này sắp chết hôm nay có thể tái sanh vào địa ngục. Vậy bây giờ Ta hãy làm cho bà ấy tái sanh thiên giới bằng cách nhận mè do bà ấy bố thí'.Thế nào là tha lực?

Chân tâm hiện tiền
12/07/2016 00:48 (GMT+7)
Người tu chỉ, nên ở chỗ tịnh ngồi ngay thẳng, giữ ý chân chánh, chẳng nương tựa vào hơi chẳng nương tựa vào hình sắc, chẳng nương vào không, chẳng nương vào đất, bước ,gió lửa, cho đến chẳng nương vòa thấy nghe hiểu biết. Tất cả các tưởng tùy niệm đều trừ, cũng nên dẹp luôn cái tưởng trừ. Vì tất cả pháp xưa nay vốn vô tưởng, niệm niệm chẳng sanh, niệm niệm chẳng diệt. 
Thập hiệu Như Lai
15/06/2016 21:57 (GMT+7)
“Như Lai là nghĩa Như của các pháp” (Như Lai giả, thị chư pháp như nghĩa): Các pháp vốn không có tâm phân biệt, vì tự thân của chúng là Chân như. Chúng ta khi tiếp xúc với vật, liền khởi niệm chia chẻ phân ranh đẹp - xấu, khen - chê, ưa - ghét; ưa thì muốn chiếm hữu, ghét lại muốn xa lìa.

Lục tự đại minh chú
07/06/2016 22:12 (GMT+7)
Trong hiển thừa, phương tiện và trí tuệ bất nhị có nghĩa là phương tiện ảnh hưởng trí tuệ, và trí tuệ ảnh hưởng phương tiện. Trong mật thừa, sự hợp nhất này ứng vào một niệm tâm thức trong đó phương tiện và trí tuệ đồng loạt hiện hành. 
Hành trình sơ chuyển Pháp luân của đức Phật
03/06/2016 21:55 (GMT+7)
Cuộc hành trình miên viễn của kiếp sống trầm luân sáu nẻo luân hồi đã thôi thúc rất nhiều người đi tìm những phương pháp để thoát ly khổ não. Hạnh phúc và khổ đau là hai thực trạng của cuộc sống mà con người luôn đề cập tới. Nhưng để biết được hạnh phúc là gì thì con người phải trực nhận ra được bản chất của khổ đau như thế nào rồi mới bàn tới phương pháp giải quyết khổ đau.

Con đường tâm linh
30/05/2016 20:00 (GMT+7)
Không thân thích, không máu mủ, không tông tộc, mà người khác sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe bạn nói, mà không lấy một đồng “bảo hiểm” nào, thì bạn nên mỉm cười vì bạn đã có một người đồng hành cùng bạn trên những bước đường của cuộc đời mình.
THỪA TỰ PHÁP
09/03/2015 11:51 (GMT+7)
Thừa tự Pháp của Phật để làm lợi ích cho chính mình, và mang lợi lạc cho cuộc đời là trách nhiệm cao quý thiêng liêng của hàng xuất gia đệ tử Phật, những người được tôn xưng là sứ giả Như Lai. Phật pháp có được hưng thịnh, có thật sự mang lại niềm tin yêu và lợi lạc cho cuộc đời hay không tùy thuộc vào việc xây dựng chùa to Phật lớn mà cơ bản nằm ở chỗ  chư Tăng có sống Phạm hạnh thanh tịnh đúng như lời Phật dạy hay không.


 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: [1] 2 3 4  
» Dự báo thời tiết
 
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: