Thông Báo
LỊCH GIẢNG CỦA BAN HOẰNG PHÁP TẠI CÁC CHÙA( Trong tháng 2 năm Qúy Tỵ)
Ban Hoằng pháp THPG Hà Nội
16/03/2013 23:00 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Số TT

Địa Điểm

( Tên chùa)

Ngày, tháng

( Âm lịch)

Giờ

Giảng sư

Ghi chú

1

Chùa Quán Sứ

Các Chủ nhật

  14h00

ĐĐ. Tâm Thuần

0982.868.859

 

2

Chùa Lý Triều Quốc Sư

 

1,8,15, 23/2

5h00

HT. Bảo Nghiêm

0913.226.743

3

Chùa Hoàng Mai

 

1 / 2

14h00

ĐĐ. Tâm Thuần

 0982.868.859

4

 

Chùa Hòe Nhai

(Lớp giáo lý cơ bản)

6/2 – CN

13/2 – CN

20/2  - CN

27/2 – CN

14h00

14h00

14h00

14h00

 ĐĐ. Chiếu Tuệ

ĐĐ. Tâm Hoan

ĐĐ. Quảng Lâm

ĐĐ. Thanh Hải

 0914.348.787

0912.498.784

0903.237.966

0948.095.343

5

 

Chùa Hòe Nhai

(Lớp giáo lý nâng cao)

6/2 – CN

13/2 – CN

20/2  - CN

27/2 – CN

7h30

7h30

7h30

7h30

HT. Bảo Nghiêm

ĐĐ. Trí Như

TT. Tiến Đạt

TT. Chiếu Tạng

0913.226.743

043.6876.026

0912.706.981

0913.284.630

 

6

 

 

Chùa Bát Mẫu

1/2 – T3

15/2 – T3

17/2 – T5

14h00

14h00

8h00

14h00

ĐĐ. Thiện Tài

ĐĐ. Tâm Thuần

ĐĐ. Tâm Hoan

ĐĐ. Tâm Thuần

0985.010.477

0982.868.859

0912.498.784

 0982.868.859

 

7

 

Chùa Mộc Quan Nhân

2/2 – T4

10/2 – T5

20/2 – CN

14h00

14h00

14h00

 ĐĐ.Chiếu Tuệ

ĐĐ. Quảng Thắng

HT. Bảo Nghiêm

0914.348.787

0943.134.995

0913.226.743

 

8

 

Chùa Ngọc Lâm

( Cầu Cá)

2/2 – T4

6/2 - CN

17/2 – T5

 

18h30

7h30

   18h30

 

 

ĐĐ. Chiếu Tuệ

ĐĐ. Thanh Hải

ĐĐ. Trí Thuần

0914.348.787

0948.095.343

 0977.533.449

 

9

 

Chùa Phụng Thánh

( Chúng A Nan Miền Bắc)

6/2 – CN

13/2 – CN

20/2  - CN

27/2 – CN

14h00

14h00

8h00

14h00

14h00

ĐĐ. Quảng Thắng

ĐĐ. Thanh Hải

TT. Thanh Huân

ĐĐ. Tâm Hoan

 ĐĐ.Chiếu Tuệ

 0943.134.955

0948.095.343

0912.255.391

0912.498.784

  0914.348.787

10

 

Chùa Phụng Thánh

(Chúng Mục Kiền Liên)

5/2 – T7

12/2 – T7

19/2 – T7

26/2 – T7

14h00

14h00

14h00

8h00

14h00

ĐĐ. Trí Như

ĐĐ. Minh Châu

ĐĐ. Quảng Thắng

ĐĐ. Chiếu Tuệ

ĐĐ. Tục Diệu

043.6876.026

0984.487.833

0943.134.995

0914.348.787

0979.930.888

 

11

 

Chùa Vạn Phúc

     ( Lớp giáo lý cơ bản )

6/2 – CN

13/2 – CN

20/2  - CN

27/2 – CN

8h00

8h00

8h00

8h00

 

ĐĐ. Chiếu Tuệ

ĐĐ. Trí Thuần

ĐĐ Thiện Tài

ĐĐ. Quảng Thắng

 

0914.348.787

 0977.533.449

0985.010.477

0943.134.995

 

12

 

Chùa Cát Linh

13/ 2 – T2

28/2 – T3

19h00

19h00

ĐĐ. Tâm Hoan

ĐĐ. Chiếu Tuệ

 

0912.498.784

0914.348.787

 

13

 

 

Chùa Tương Mai

1/2 – T3

8/2 – T3

15/2  - T3

22/2 – T3

29/2 – T3

14h00

14h00

14h00

14h00

14h00

HT. Bảo Nghiêm

ĐĐ. Chiếu Tuệ

ĐĐ. Chiếu Tuệ

ĐĐ. Chiếu Tuệ

ĐĐ. Chiếu Tuệ

 

0913.226.743

0914.348.787

 0914.348.787

0914.348.787

0914.348.787

14

Chùa Láng Nền

5/2 – T7

19/2 – T7

14h00

14h00

ĐĐ. Trí Thuần

ĐĐ. Tâm Hoan

 0977.533.449

0912.498.784

15

 

Chùa Bằng A

1/2– T3

15/2 – T3

14h00

14h00

 

ĐĐ. Trí Thuần

ĐĐ. Trí Thuần

 

0977.533.449

0977.533.449

16

Chùa Quỳnh Lôi

 

13/2 – CN

8h00

ĐĐ. Đạo Thông

0915.221.661

17

Chùa Trấn Quốc

T7  và CN

19h00

14h00

HT. Thanh Nhã

HT. Thanh Nhã

Lớp Thiền tập Giảng giáo lý

18

Chùa Phúc Nghiêm

 20/2 – CN

 

8h00

ĐĐ. Chiếu Tuệ

 

0914.348.787

Các tin đã đăng:
» Dự báo thời tiết
 
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: