Khoa học và sự tái sinh theo nhà Phật!
04/01/2012 19:57 (GMT+7)
Tập sưu tầm nói về khoa học và sự tái sinh này gồm nhiều đoạn. Mỗi đoạn đề cập đến một số “khía cạnh” của năng lực tinh thần, xuyên qua thể xác đang sống. Cách diễn tả được trình bày dưới dạng một “liên quan” khoa học. Tựu trung tất cả đều hướng về sự sống và tiềm lực tái sinh sau khi chết, theo nhà Phật.

ẢO HOÁ
28/06/2010 19:08 (GMT+7)

» Dự báo thời tiết
 
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: