Bản chất của sắc tướng là vô ngã
26/07/2016 22:59 (GMT+7)
Sắc dục tức là lòng ham muốn đối với tất cả các hình sắc vừa mắt người nhìn như hình sắc nam, nữ xinh đẹp, khôi ngô tuấn tú, mắt phượng, mày ngài, môi hồng má thắm, sắc tướng dễ mến đáng yêu, nhìn chúng rồi sinh lòng tham ái. Đây là tham ái hình sắc nam nữ.
Đem Phật vào tâm
12/07/2016 22:55 (GMT+7)
Tu hành nhưng cứ phóng tâm ra ngoài, khiến lòng mình trống vắng và làm bên ngoài nhiều thì phiền não nhân đó phát sinh, rồi đổ thừa là tu đổ nghiệp. Nghiệp đổ là do sai lầm của chính mình. Nhưng nếu đem Phật vào tâm mình được, bấy giờ tâm mình đã có Phật, sẽ hiện được tướng Phật bên ngoài. Đó là ý quan trọng mà phật tử cần ghi nhớ.

Khoa học và sự tái sinh theo nhà Phật!
04/01/2012 19:57 (GMT+7)
Tập sưu tầm nói về khoa học và sự tái sinh này gồm nhiều đoạn. Mỗi đoạn đề cập đến một số “khía cạnh” của năng lực tinh thần, xuyên qua thể xác đang sống. Cách diễn tả được trình bày dưới dạng một “liên quan” khoa học. Tựu trung tất cả đều hướng về sự sống và tiềm lực tái sinh sau khi chết, theo nhà Phật.
ĐẠO ĐỨC THIÊN NIÊN KỶ
29/06/2010 01:17 (GMT+7)
ĐẠO ĐỨC THIÊN NIÊN KỶ


Tiêu điểm:
» Dự báo thời tiết
 
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: